Jak uzyskac zwrot za kasę fiskalną - Kasy Fiskalne Częstochowa

Title
Przejdź do treści
JAK UZYSKAĆ ZWROT ZA ZAKUP KASY FISKALNEJ?
Zwrot za kasę fiskalną
700 zł zwrotu za zakup kasy fiskalnej ONLINE.

Każdy podatnik, który rozpoczyna rejestrację obrotów (sprzedaży) za pomocą kasy fiskalnej online, bądź drukarki fiskalnej online może odliczyć od podatku, kwotę wydatkowaną na zakup takiego urządzenia w wysokości 90% poniesionych kosztów netto. W ten sposób można uzyskać maksymalnie 700 zł zwrotu za każde zakupione urządzenie fiskalne online. Zwrot ten przysługuje przy pierwszym zakupie kas w danej firmie.
Podatnicy, którzy nie są płatnikami podatku VAT, a także wykonujący wyłącznie czynności zwolnione od podatku, mogą również skorzystać z takiego zwolnienia, spełniając warunki określone przepisami.
Oprócz nowych przedsiębiorców, ulga obejmuje również tych, którzy są zobligowani przez ustawę do użytkowania kas online.

Warunki korzystania z ulgi:
  1. Terminowa fiskalizacja kasy online, dla przedsiębiorców z narzuconym terminem użytkowania takiego urządzenia.
  2. Konieczność użytkowania kasy co najmniej 3 lata.
  3. Terminowe poddawanie kasy do obowiązkowego przeglądu serwisowego.

Jak ubiegać się o zwrot?
  1. Płatnicy VAT wpisują odpowiednia kwotę w deklaracji VAT w rubryce "Kwota wydatkowana na zakup kas rejestrujących".
  2. Osoby nie będące płatnikami VAT składają do właściwego Naczelnika Urzędu Skarbowego, druk zawierający: imię i nazwisko lub nazwę podatnika, dane adresowe oraz numer NIP, dane serwisu, który dokonał fiskalizacji, oryginał faktury oraz dowód zapłaty całej należności za kasę fiskalną, informację o numerze rachunku bankowego, na który należy dokonać zwrotu. Ponadto należy dołączyć kopię raportu miesięcznego za zakończony miesiąc sprzedaży.
  3. Nasi Klienci otrzymują wypełniony druk do zwrotu podczas zakupu kasy.
Kasy Fiskalne 'Jolanta'
Al. Wolności 66 (niedaleko Ronda Mickiewicza)
42-217 Częstochowa
Tel. 601-093-323
508-803-300
e-mail: biuro@kasy.czest.pl
Kasy fiskalne Częstochowa, kasy fiskalne online, drukarki fiskalne, drukarki fiskalne online, terminale płatnicze, wagi:
Częstochowa, Kłobuck, Myszków, Blachownia, Radomsko i okolice
Wróć do spisu treści